Immuunsysteem versterken? Antwoord: “De STRAS, maakt een beschermend veld rond je lichaam met een diameter van 3 meter”. Dit versterkt en herstelt je immuunsysteem om optimaal te kunnen functioneren. Je immuunsysteem is vaak ondermijnt door elektromagnetische straling. Hierdoor ben je ook sneller vatbaar bent voor bacteriële en virale ziekten.

STRAS = immuunsysteem versterken

Immuniteit versterken

Jouw STRAS heeft de afmeting en gewicht van een ‘lipstick’ (70 mm x 14 mm, 40 gram). Werkt 24 uur per dag, binnen- en buitenshuis zonder opladen… Te dragen in broekzak of BH…

Prijs tijdelijk € 395,- incl. BTW en verzending(*)

Hoe werkt je STRAS

De STRAS gebruikt de aanwezige straling om te kunnen werken. De STRAS zet straling om in spanning voor een beschermend veld rond je lichaam. Concreet, zonder straling kan en hoeft de STRAS niet te werken. De STRAS vormt negatieve straling om in positieve bescherming ter bescherming en optimalisering van je immuunsysteem.

Hoe werkt beschermend veld

Elke vorm van straling die op jouw lichaam afkomt heeft een eigen (schadelijke) frequentie. Schadelijke frequenties verstoren een optimale werking van je immuunsysteem, celcommunicatie en lichaamseigen frequenties. De STRAS vormt de schadelijke frequenties om naar gezonde frequenties binnen het beschermend veld. Hierdoor kan jouw immuunsysteem herstellen en versterken. Dit geldt ook voor de celcommunicatie en lichaamseigen frequenties.

Hoe reageert je lichaam

Je lichaam herkent de gezonde frequenties binnen het beschermend veld. Jouw lichaam gaat zich gedragen, zoals het zou doen in tijden dat er nog géén onnatuurlijke elektromagnetische straling was. Feitelijk ga je terug naar de natuur. Zo krijgt je lichaam de gelegenheid om jouw immuunsysteem, celcommunicatie en lichaamseigen frequenties te herstellen en versterken in de mate van het mogelijke.

Je lichaam komt tot rust…

Vergelijking met andere merken en producten

Immuunsysteem versterken strasRegelmatig krijgen we vragen over de vergelijking met andere merken en oplossingen. We proberen een zo neutraal beeld te schetsen, echter weten we dat de STRAS een klasse apart is. We hebben de producten van serieuze concurrenten getest. Het is niet onze intentie om producten af te breken en daarom beschrijven we deze zonder namen te noemen.

Verschillen

 • De STRAS is uniek als het gaat om de persoonlijke instellingen die worden toegevoegd. Hierdoor is de werking veel zachter dan enig ander apparaat wat een beschermend veld creëert ter versterking en herstel van het immuunsysteem.
 • In de categorie verhouding prijs versus kwaliteit scoort de STRAS extreem goed. Er is geen ander product wat direct in de buurt komt.
 • Bijna alle andere apparaten dienen te worden opgeladen om deze te kunnen gebruiken. De STRAS hoeft nooit te worden opgeladen. De benodigde energie komt uit de ontvangen straling.
 • De meeste apparaten hebben een toepassing in huis, in de auto of in een beperkte ruimte. De STRAS is een persoonlijke oplossing die de gebruiker overal beschermt ongeacht waar deze zich bevindt.
 • Zou je de vergelijking willen maken met edelstenen, dan hoef je de STRAS nooit te ontladen. Dit geldt ook voor het opladen bij volle maan of op een andere krachtige steen.

EHS achtergrond

Ruim 52% van de Nederlanders en Belgen zijn elektrogevoelig waarvan 3% EHS heeft, een milieu-aandoening. Dit leidt tot lichamelijke en geestelijke klachten. Met elektrohypersensitiviteit (EHS) of elektroallergie bedoelen we overgevoeligheid voor onnatuurlijke elektromagnetische straling. Ook als je denkt niet elektrogevoelig te zijn, dan biedt het dragen van een STRAS niet alleen een preventieve bescherming. Je zult ervaren dat je meer energie hebt, dus minder snel vermoeid bent.

Onbegrip

Op begrip van je huisarts, partner, collega’s, werkgever of andere personen in jouw omgeving kun je niet altijd rekenen. Vermoedelijk horen ze niet bij de 3% Nederlanders en Belgen met klachten en vinden dat jij ‘zeurt’.

Oplossing

De STRAS beschermt je lichaamseigenfrequenties tegen straling overal waar je komt. Het aangename aan de STRAS, in vergelijking met andere producten, is de zachte werking op je systeem (lichaam en geest).

EHS-klachten

Elektromagnetische straling verstoort de celcommunicatie in het lichaam (dus informatie-uitwisseling in ons lichaam) en ondermijnt het zelfherstellend vermogen van jouw lichaam. De volgende klachten kunnen zich voordoen:

 • Concentratiestoornis
 • Overbelasting en disfunctionerend immuunsysteem
 • Slapeloosheid
 • Laag libido
 • Onverklaarbare hoofdpijn
 • Verstoring van goede chakra werking
 • Emotionele instabiliteit
 • Gebrek aan energie
 • Chaos in je denken en emoties
 • Stress
 • Darm- en maagklachten
 • Hogere bloeddruk
 • Hartritmestoornis
 • Allergie opbouw
 • Duizeligheid
 • Oorsuizingen
 • Gedragsstoornissen
 • Reumatische klachten
 • Spontane abortus
 • ALS
 • Hersentumor
 • Kinderleukemie
 • Kanker
 • Onvruchtbaarheid (verminderde spermakwaliteit)
 • Alzheimer
 • ETC

Combinatie klachten

In de praktijk komt EHS vaak voor in combinatie met andere overgevoeligheden, ziektes en aandoeningen:

 • Hoogsensitiviteit: 20% van de mensen is hoogsensitief (vooral nieuwe tijdskinderen) en daarmee gevoeliger voor ‘prikkels’ van buitenaf
 • MCS, overgevoeligheid voor chemische stoffen
 • CPLD, overgevoeligheid voor licht
 • Hyperacusis, overgevoeligheid voor harde geluiden
 • Voedselallergieën, zoals gluten, lactose etc
 • Hooikoorts, overgevoeligheid voor pollen en stuifmeel
 • ME/CVS, chronisch vermoeidheidssyndroom
 • Fybromyalgie, wekedelenreuma
 • Gevoelig voor PBDE’s, opslag van meervoudige gebrombineerde difenylethers in vetweefsel
 • Auto-immuunziekten
 • Stofwisselingsziekten

Kunstmatige stralingsbronnen

Er zijn verschillende soorten stralingsbronnen. In de wereld van EMV Bescherming worden veel afkortingen en termen gebruikt met betrekking tot stralingsbronnen. Hier volgt een korte uitleg:

 • EV = elektrisch veld, is een veld rond een object of draad waar spanning op staat;
 • MV= magnetisch veld, is een veld rond een draad waar stroom door loopt;
 • EMV = elektromagnetisch veld, is een veld uitgestraald door een hoogfrequente zender (HF);

De meest voorkomende kunstmatige stralingsbronnen zijn:

 • Magnetron
 • Slimme meters
 • 3G
 • 4G
 • 5G
 • WiFi
 • Wimaxzenders
 • Dect-telefoons
 • Smartphone
 • Tablet
 • TV
 • Computer
 • (Mobiele) zendmasten
 • Televisiemasten
 • Zendmasten overheidsdiensten (C2000, Tetra)
 • Hoogspanningskabels (boven- en ondergronds)
 • Vuile stroom door dimmers, CV-ketel en computers in het lichtnet in huis

Natuurlijke stralingsbronnen

De meest voorkomende natuurlijke stralingsbronnen zijn:

 • Wateraders
 • Aardstralen

Gepersonaliseerd

De personalisering van jouw STRAS is maatwerk en bestaat uit twee stappen:

Vooraf

Elke STRAS is op maat gemaakt en is ingesteld voor jou. Hierbij gebruiken we umerologische principes van de wiskundige Pythagoras. Bestel je een STRAS voor iemand anders, dan is het belangrijk dat we de naam en woonplaats kennen van de nieuwe STRAS-gebruiker. Hebben twee personen hetzelfde adres, dan is ook het geboortejaar belangrijk om onderscheid te kunnen maken.

Praktijk

De STRAS leert tijdens de eerste 14 dagen van gebruik jouw persoonlijke frequentie kennen. Voor jouw lichaam is dit nieuw, want het staat al zolang onder stralingsdruk en kan zich nu gaan herstellen en versterken. Het kan voorkomen dat je lichaam ontgiftingsverschijnselen vertoont. Denk je hier gevoelig aan te zijn, dan kun je de meegestuurde mineralen druppeltjes gebruiken.

Afname klachten

Wanneer je reeds EHS-klachten hebt, is het afhankelijk van de soort en duur van de klachten, wanneer je verlichting van de klachten opmerkt. Door de STRAS dichtbij je lichaam te dragen ga je op een heel subtiele wijze ervaren dat je klachten verminderen en waar mogelijk helemaal verdwijnen.

Meetwaarden

Nederland en de WHO hanteren de door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionicing Radiation Protection) opgestelde maximale EMV-waarden. Schadelijkheid wordt niet meegenomen in de bepaling van de ‘veilige’ limieten. De limieten zijn gebaseerd op thermische effecten.

Richtlijnen

SBM-richtlijn versus ICNIRP-norm m.b.t. hoogfrequente straling:

ICNIRP-norm

 • Overal 10.000.000 µW/m2

SBM-richtlijn

 • Slaapplek: 0,1 µW/m2
 • Werkplek: 0,1 – 10,0 µW/m2

Aanvullende informatie

In Duitsland hanteert de overheid de ICNIRP-norm.

Wetenschappers & artsen

Duitse artsen en wetenschappers gaan uit van de gedachte dat mensen zich goed dienen te voelen zonder klachten te ontwikkelen. Het resultaat is het opstellen van de SBM-2015 norm (SBM = Standard der Baubiologische Messtechnik en bestaat sinds 1992). Ben je EHS-er, dan zijn zelfs de SBM-normen nog niet strikt genoeg.

Stralingsbronnen als GSM’s en WiFi kunnen zeker bij kinderen de gezondheid in gevaar brengen. Dit concludeert de Raad van Europa in haar rapport. De Raad heeft haar lidstaten in 2011 opgeroepen te stoppen om WiFi te installeren in scholen. Dit in afwachting van meer informatie.

In 2011 heeft de WHO het label ‘mogelijk kankerverwekkend’ geplakt op de elektromagnetische velden (EMV). Elektrohypersentiviteit is in Zweden officieel erkend als handicap.

De STRAS wordt in veel landen gezien als de beste bescherming.

Retourneren binnen 30 dagen na aankoopdatum

De aankoop van een STRAS valt niet onder de wet ‘Kopen op afstand’ aangezien het product speciaal voor jou wordt gemaakt. Het is geen product wat weder verkoopbaar is, nadat jij dit hebt teruggestuurd. Het kopen van een STRAS is een bewuste aankoop om je te beschermen tegen (on)natuurlijke elektromagnetische straling.

Voordat jouw STRAS naar jou wordt opgestuurd is deze getest, zodat wij zeker zijn van de werking. Als je de gebruiksinstructie opvolgt door je STRAS 14 dagen tegen je lichaam te dragen(*) heeft jouw STRAS je persoonlijke frequenties leren kennen. Daarna heb jij een constante actieve bescherming.

Bestaande EHS-klachten gaan afnemen in de loop van de tijd, dit kan zelfs een jaar of langer duren voor bepaalde klachten. Heel subtiel ga je ondervinden dat jij je beter gaat voelen, het wordt dragelijker, ook bij reeds onomkeerbare ziektes.

(*) Niet tijdens douchen, in bad gaan of zwemmen.

Restitutiebedrag

Wil jij je STRAS toch terugsturen, dan gelden de volgende voorwaarden om 50%(**) van jouw aankoopbedrag terug te krijgen:

 1. Binnen 30 dagen na de aankoopdatum dient de STRAS terug in ons bezit te zijn
 2. De STRAS dient te worden teruggestuurd in de originele verpakking
 3. Stuur een uitgebreide mail of aangetekende brief binnen 30 dagen na de aankoopdatum waarin jij uiteenzet waarom jij denkt dat jouw STRAS niet zou werken of voldoet aan je verwachting (***)

Indien niet aan alle drie de algemene voorwaarden is voldaan zal er geen restitutie plaatsvinden.

Na ontvangst van de STRAS wordt deze getest en worden jouw persoonlijke instellingen verwijderd. Wordt er geen misbruik of verkeerd gebruik geconstateerd, dan wordt binnen 14 dagen het restitutiebedrag overgemaakt door onze klantenservice.

(**) Het is een gunst om jouw STRAS terug te nemen, echter deze bevat jouw persoonlijke instellingen en lichaamseigen frequenties. Het verwijderen van deze informatie, testen en opnieuw bruikbaar maken van een STRAS kost tijd. Deze inspanning wordt gecompenseerd door de 50% van het aankoopbedrag. Zo blijft de STRAS betaalbaar voor iedereen.

(***) Een beperkte opmerking ‘Het werkt niet’ is geen acceptabele toelichting over het niet functioneren. We verwachten een uitgebreide uiteenzetting.

Vindbaarheid

Het is voor veel mensen met stralingsgevoeligheid en elektrohypergevoeligheid een jarenlange zoektocht naar een goed werkende bescherming. Het begint met het onderkennen van het probleem van de aanwezige elektromagnetische straling en dat deze schadelijk kan zijn voor mens en dier. In de klassieke geneeskunde wordt nog altijd weinig tot geen aandacht besteed aan dit gezondheid schadende feit. Echter het goede nieuws is dat in andere Europese landen en Zwitserland meer wordt geluisterd naar de burger op dit vlak. In Zweden krijgt een persoon met EHS-klachten een tegemoetkoming van de overheid om voorzieningen te kunnen treffen. De STRAS is zeer populair in de Scandinavische landen. Doorgaans wordt de STRAS aangekocht via de Amerikaanse website (www.emfprotection.us).

Politiek

In Nederland en België is de overheid nog altijd vrij terughoudend terwijl deze serieuze bedragen verdient aan het veilen van licenties aan telecom-operatoren. Feitelijk worden mensen met EHS-gerelateerde klachten niet serieus genomen. Tot op heden is er nog geen enkele politieke partij die het opneemt voor de groeiende groep. Zoals aangegeven is 52% van de populatie elektrogevoelig en 3% is elektrohypersensitief. Als je dit afzet tegen de beroepsbevolking, dan kun je door mensen bescherming aan te bieden tegen straling een hoop mensen activeren. Zij dienen nu te leren leven met hun klachten terwijl deze kunnen worden verzacht en in veel gevallen te niet worden gedaan.

Betaalbaarheid STRAS

Aangezien de overheid niet echt meewerkt is het een voorwaarde geweest bij de ontwikkeling van de STRAS om deze betaalbaar te maken voor iedereen. Het unieke van de STRAS is de individuele werking, doordat deze wordt ingesteld op het lichaam van de gebruiker. Als commercieel gewin de doelstelling zou zijn, dan zou de aanschafprijs van de STRAS minimaal eens zo hoog zijn. De doelstelling van de STRAS je immuunsysteem versterken tegen elektromagnetische straling.