stelling van pythagorasDe Griekse wiskundige, astroloog en filosoof Pythagoras, geboren in 580 na Christus, kan worden beschouwd als de grondlegger van de moderne Numerologie. Hij stelde getallen centraal en toont aan dat alles kon worden herleid tot getallen en door deze herleiding meer inzicht in het universum mogelijk was.

Een groot deel van zijn leven heeft Pythagoras zich beziggehouden met het bestuderen van getallen en om die reden wordt hij vaak ‘Vader van de moderne Numerlogie’ genoemd. Verder stelde hij vast dat twee driehoeksgetallen samen altijd een vierkantstgetal vormen.

Pythagoras streefde ernaar om verbanden te leggen tussen filosofische en wiskundige denkbeelden, waarbij hij geloofde dat getallen een grote kosmische betekenis hadden. Nog altijd leren we tijdens de wiskundelessen de stelling van Pythagoras.